Trung tâm không gian văn phòng tại Samutprakarn

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Spaces The Metropolis Samrong


Văn Phòng từ THB171.00 - THB235.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Regus Bhiraj Tower at BITEC


Văn Phòng từ THB224.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


Văn Phòng từ THB224.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


Văn Phòng từ THB329.00 - THB453.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Regus Bangkok Bhiraj Tower


Văn Phòng từ THB347.00 - THB433.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Level 27, 1 South Sathorn Rd


Văn Phòng từ THB224.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

M & 27F, 1 Empire Tower


Văn Phòng từ THB243.00 - THB333.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

37th Floor, 98 North Sathorn Road


Văn Phòng từ THB264.00 - THB362.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Unit 2901-2904, Level 29


Văn Phòng từ THB347.00 - THB477.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Level 32 & 33, Interchange 21


Văn Phòng từ THB247.00 - THB339.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

30th Floor, Chartered Square Building


Văn Phòng từ THB224.00 - THB280.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


Văn Phòng từ THB264.00 - THB362.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

36/F CRC Tower


Văn Phòng từ THB347.00 - THB477.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


Văn Phòng từ THB347.00 - THB477.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Spaces Chamchuri Square


Văn Phòng từ THB243.00 - THB333.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

Regus Singha Complex, 30th Floor


Văn Phòng từ THB264.00 - THB362.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

5th floor Gaysorn


Văn Phòng từ THB381.00 - THB524.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

ZEN @ ZEN World Tower


Văn Phòng từ THB224.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


Văn Phòng từ THB264.00 - THB362.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

12A Floor


Văn Phòng từ THB224.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


Văn Phòng từ THB224.00 - THB308.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

M9-Ratchada


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

10th floor, SPE Tower


Văn Phòng từ THB171.00 - THB235.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Samutprakarn

20F, SJ Infinite I Business Complex


Văn Phòng từ THB264.00 - THB362.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Samutprakarn.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280