Trung tâm không gian văn phòng tại Tunis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tunis

Lot B17


Văn Phòng từ DT 24.100 - DT 33.100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tunis

Carthage Center


Văn Phòng từ DT 12.000 - DT 15.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tunis

Building "SLIM", 2nd Floor


Văn Phòng từ DT 19.100 - DT 26.200

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tunis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280