Trung tâm không gian văn phòng tại Kampala

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kampala

4th floor, The Acacia Mall


Văn Phòng từ 6,00 $
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kampala

Lourdel Road


Văn Phòng từ 5,00 $
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kampala

07th floor, Course View Towers


Văn Phòng từ 6,00 $

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kampala.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195