Trung tâm không gian văn phòng tại Amersham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Aston Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.30 - £6.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

The Maylands Building


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Jubilee House


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

The Charter Building


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

268 Bath Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5.40 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Siena Court


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.20 - £11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Beacon House


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

79 College Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

5th Floor


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

The Gatehouse


Văn Phòng từ £5.90 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

450 Bath Road


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.90 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

2nd Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £12.30 - £16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Rourke House


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £11.00 - £15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Maple House


Văn Phòng từ £5.40 - £6.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Vantage London, 6th Floor


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Atrium Court


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £8.80 - £12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Parkshot House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £10.90 - £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

2 Queen Caroline Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

Causeway House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Amersham

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £12.90 - £17.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Amersham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280