Trung tâm không gian văn phòng tại Barking

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Jhumat House


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.70 - £29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.90 - £26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Victory Way


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £8.30 - £11.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

25 North Row


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.20 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

3 The Drive


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

100 High Street


Văn Phòng từ £8.50 - £11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £18.10 - £24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Springhead Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

2 Smith Square


Văn Phòng từ £14.90 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Maple House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Great West Road


Văn Phòng từ £7.10 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Parkshot House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

79 College Road


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Causeway House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Barking

Titan Court


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Barking.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280