Trung tâm không gian văn phòng tại Bracknell

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Atrium Court


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Quatro House


Văn Phòng từ £4.60 - £6.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.20 - £11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Siena Court


Văn Phòng từ £5.50 - £7.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £7.30 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Centaur House


Văn Phòng từ £4.10 - £5.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

268 Bath Road


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6.20 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Davidson House


Văn Phòng từ £7.50 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

The Henley Building


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Rourke House


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Woking One


Văn Phòng từ £8.60 - £11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Jubilee House


Văn Phòng từ £7.50 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Wellington Way


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

1650 Arlington Business Park


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

1210 Parkview


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Aston Court


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Building 2


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Units A-J


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8.20 - £11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

The Charter Building


Văn Phòng từ £11.00 - £15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £9.00 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

5th Floor


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Building 1


Văn Phòng từ £9.20 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Pinewood Chineham Business Park


Văn Phòng từ £4.60 - £6.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Stroudley Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

1st Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Causeway House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Beacon House


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

St Mary's Court


Văn Phòng từ £7.50 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Dorset House


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Parkshot House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bracknell

Great West Road


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bracknell.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280