Trung tâm không gian văn phòng tại Newbury

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

Oxford House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

1210 Parkview


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

Membury Motorway Services


Văn Phòng từ £3.50 - £4.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

Pinewood Chineham Business Park


Văn Phòng từ £4.60 - £6.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

Stroudley Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £5.70 - £7.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

Caxton Close


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

2 Blagrave St,


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

Davidson House


Văn Phòng từ £7.50 - £9.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £5.70 - £7.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newbury

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newbury.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280