Trung tâm không gian văn phòng tại Reading

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

2 Blagrave St,


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Forbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

1210 Parkview


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Arlingon Business Park


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Wharfedale Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Newtown Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Downshire Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Concorde Park


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Crockford Lane


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

1 Bell Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

The Broadway


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

377-399 London Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Third Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Stroudley Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Ancells Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Frimley Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Ibstone Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Cressex Business Park


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

12-20 Oxford Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

268 Bath Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Aston Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

59-60 Thames Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

A355 Windsor Drive


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

The Causeway


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Albion House High Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

London Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Robert Robinson Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reading

Chalfont Park


Văn Phòng từ £7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Reading.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195