Trung tâm không gian văn phòng tại Slough

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

268 Bath Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £42.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1 Bell Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Siena Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1st Floor, Beaconsfield MSA


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Concorde Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Rourke House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Building 1


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Centurion House


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Terminal 3


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Terminal 2


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Jubilee House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Aston Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Venture House


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Cardinal Point


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

St Mary's Court


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Regal House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Causeway House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Parkshot House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Great West Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Albion House High Street, Unit 6


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

54 Clarendon Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Quatro House


Văn Phòng từ £4.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

2 Smith Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Davidson House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

2 Blagrave St,


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Beacon House


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Centaur House


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Dorset House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Building 2


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Austen House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Bentinck House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Jubilee House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Mappin House


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

8 St James's Square


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Rex House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

18 Soho Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Hamilton House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

1210 Parkview


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Slough

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Slough.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195