Trung tâm không gian văn phòng tại Windsor

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £6.00 - £8.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

268 Bath Road


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Rourke House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Siena Court


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Concorde Road


Văn Phòng từ £7.40 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

The Charter Building


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.70 - £10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Building 1


Văn Phòng từ £9.30 - £12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Jubilee House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Aston Court


Văn Phòng từ £6.20 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Albion House High Street, Unit 6


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Causeway House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Quatro House


Văn Phòng từ £4.10 - £5.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Parkshot House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

79 College Road


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £5.70 - £7.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Great West Road


Văn Phòng từ £7.10 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £5.50 - £7.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Davidson House


Văn Phòng từ £7.50 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Centaur House


Văn Phòng từ £4.10 - £5.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £9.60 - £13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Building 2


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £5.70 - £7.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Austen House


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

2 Smith Square


Văn Phòng từ £15.60 - £21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Dorset House


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8.20 - £11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Beacon House


Văn Phòng từ £6.20 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £18.10 - £24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.20 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

1210 Parkview


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

25 North Row


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Battersea Power Station


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

8 St James's Square


Văn Phòng từ £235.80 - £259.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00 - £9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Windsor

39 Mark Road


Văn Phòng từ £4.50 - £5.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Windsor.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280