Trung tâm không gian văn phòng tại Brentford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Vantage London, 6th Floor


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Parkshot House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £11.00 - £15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £8.80 - £12.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £12.30 - £16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £10.90 - £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

2 Queen Caroline Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £12.90 - £17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Causeway House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1st Floor


Văn Phòng từ £15.10 - £20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

5th Floor


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

6th Floor


Văn Phòng từ £17.00 - £23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.70 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £11.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

79 College Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

25 North Row


Văn Phòng từ £13.30 - £18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

83 Baker Street


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £16.00 - £22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Portland House


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

2nd Floor


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.90 - £16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

450 Bath Road


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

25 Sackville Street


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Jubilee House


Văn Phòng từ £16.60 - £22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.70 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

50 Broadway


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £12.30 - £15.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Mappin House


Văn Phòng từ £18.20 - £25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

4th Floor


Văn Phòng từ £17.50 - £24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

18 Soho Square


Văn Phòng từ £11.30 - £15.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Golden Cross House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £20.60 - £28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

22 Long Acre


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Amadeus House


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £13.60 - £18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

90 Long Acre


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

The Charter Building


Văn Phòng từ £10.00 - £13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Hamilton House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

88 Kingsway


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1 Fetter Lane


Văn Phòng từ £11.20 - £12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Tallis House


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.90 - £23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £8.00 - £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Alpha House


Văn Phòng từ £7.90 - £10.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

88 Wood Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

3rd floor, News Building


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Rourke House


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

18 King William Street


Văn Phòng từ £10.70 - £14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

30 Moorgate


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

68 King William Street


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00 - £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

45 Moorfields


Văn Phòng từ £12.80 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

27 Austin Friars


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

167 City Road


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Epworth House


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Alpheus Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

New Broad Street House


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

The Minster Building


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

2nd Floor


Văn Phòng từ £12.20 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £19.40 - £26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

100 Bishopsgate


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.50 - £22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

New London House


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

9 Devonshire Square


Văn Phòng từ £15.30 - £16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Wellington Way


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Dorset House


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5.40 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

25 Cabot Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.00 - £19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Level 33


Văn Phòng từ £16.50 - £22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1st floor, Romer House


Văn Phòng từ £7.80 - £10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1st Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

268 Bath Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Regus Bromley


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Maple House


Văn Phòng từ £5.40 - £6.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Woking One


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Jhumat House


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Castle Court


Văn Phòng từ £6.40 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.20 - £11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Siena Court


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Aston Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

2nd Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Atrium Court


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

The Maylands Building


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Venture House


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.30 - £6.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Jubilee House


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Building 2


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

Units A-J


Văn Phòng từ £11.80 - £16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentford

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brentford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280