Trung tâm không gian văn phòng tại Brentwood

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3 The Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

4th floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Victory Way


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Jhumat House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Dartford Business Park


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Springhead Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Vision 25, Innova Park


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Level 33


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

29th Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Canada Square, 37th Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Pindar Rd


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1st floor, Romer House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

12th Floor Broadgate Tower


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

9 Devonshire Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Endeavour House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

63 St Mary Axe


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

2nd Floor


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

30 St Marys Axe


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

167 City Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

New London House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Epworth House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

New Broad Street House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

The Joiners Shop


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Tower 42


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

The Minster Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

27 Austin Friars


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Ropemaker Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

23 Austin Friars


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

45 Moorfields


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3 More London Riverside


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

30 Moorgate


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

68 Lombard Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

68 King William Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

18 King William Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

6 Hays Lane


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

88 Wood Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

60 Cannon Street


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3rd floor, News Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

16 St Martin's le Grand


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Alpha House


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

107-111 Fleet Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Fetter Lane


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1st Floor Holborn Gate


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Tallis House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

344-354 Gray's Inn Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

One Elmfield Park


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Regus Bromley


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

88 Kingsway


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

31 Southampton Row


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Hamilton House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

4/4a Bloomsbury Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

90 Long Acre


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

16 Upper Woburn Place


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Amadeus House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

22 Long Acre


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

60 St Martins Lane


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Golden Cross House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

18 Soho Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

85 Tottenham Court Road


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Northumberland Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

48 Charlotte Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Mappin House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

10 Margaret Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

4th Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

131 - 151 Great Titchfield Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Bentinck House


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Jubilee House


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

100 Pall Mall


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

37 Vintage House,


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

48 Warwick Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

The Harley Building


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

25 Sackville Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

50 Broadway


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

17 Hanover Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

33 Cavendish Square


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Berkeley Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

10 Greycoat Place


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

2nd Floor


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brentwood.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280