Trung tâm không gian văn phòng tại Bristol

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bristol

Lower Castle Street


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bristol

All Saints' Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bristol

1 Friary


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bristol

Prince Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bristol

2430/2440 The Quadrant


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bristol

Almondsbury Business Park


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bristol

Upper Borough Walls


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bristol

Riverside Court


Văn Phòng từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bristol.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195