Trung tâm không gian văn phòng tại Bromsgrove

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Isidore Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Park House


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Calthorpe Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Central Boulevard


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

2nd floor


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

One Victoria Square


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Crossway


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

12-22 Newhall Street


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

43 Temple Row


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

35 Bull Street


Văn Phòng từ £9.10 - £12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Fort Dunlop


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Ground Floor


Văn Phòng từ £6.70 - £8.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

4200 Waterside Centre


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Crab Apple Way


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bromsgrove

M5 Junction 8


Văn Phòng từ £3.80 - £4.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bromsgrove.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280