Trung tâm không gian văn phòng tại Aylesbury

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

The Gatehouse


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Beacon House


Văn Phòng từ £6.20 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Aston Court


Văn Phòng từ £6.20 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

100 Avebury Boulevard


Văn Phòng từ £9.00 - £12.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Midsummer Court


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Exchange House


Văn Phòng từ £4.90 - £6.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

39 Mark Road


Văn Phòng từ £4.50 - £5.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00 - £9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Jubilee House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Fairbourne Drive


Văn Phòng từ £5.20 - £7.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

7200 The Quorum


Văn Phòng từ £6.20 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

John Eccles House


Văn Phòng từ £6.90 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Building 1


Văn Phòng từ £8.60 - £11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

The Henley Building


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

Siena Court


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aylesbury

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Aylesbury.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280