Trung tâm không gian văn phòng tại Cheadle

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

5300 Lakeside


Văn Phòng từ £4.50 - £6.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

Ground Floor


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

Manchester Business Park


Văn Phòng từ £4.50 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

Hilton Hotel


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

Peter House


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

53 Fountain Street


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

10th Floor


Văn Phòng từ £7.50 - £10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

82 King Street


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

Pall Mall Court


Văn Phòng từ £5.30 - £7.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

Digital World Centre


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

Centenary Way


Văn Phòng từ £5.30 - £7.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

2nd Floor, Lowry Mill


Văn Phòng từ £5.70 - £7.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

Cinnamon House, Cinnamon Park


Văn Phòng từ £3.60 - £4.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cheadle

120 Bark Street


Văn Phòng từ £4.50 - £6.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cheadle.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280