Trung tâm không gian văn phòng tại Chester

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chester

Herons Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chester

Broughton Shopping Park


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chester

Chester Motorway Service Area M56 J14


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chester

301 St Peters Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chester

1 Mann Island


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chester

2-12 Lord Street


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chester

Exchange Flags


Văn Phòng từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chester.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195