Trung tâm không gian văn phòng tại Edinburgh

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edinburgh

9-10 St Andrew Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edinburgh

83 Princes Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edinburgh

93 George Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edinburgh

1 Lochrin Square


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edinburgh

Fort Kinnaird Retail Park


Văn Phòng từ £4.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edinburgh

4 Redheughs Rigg


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edinburgh

8 Deer Park


Văn Phòng từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Edinburgh.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195