Trung tâm không gian văn phòng tại Coventry

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

3, The Quadrant


Văn Phòng từ £4.40 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

Ground Floor


Văn Phòng từ £6.70 - £8.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

4200 Waterside Centre


Văn Phòng từ £6.70 - £9.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

Hilton Hotel


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

Central Boulevard


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

Fort Dunlop


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

35 Bull Street


Văn Phòng từ £9.10 - £12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

43 Temple Row


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

One Victoria Square


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

12-22 Newhall Street


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

Crossway


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

2nd floor


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

Calthorpe Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

M1 Motorway Southbound


Văn Phòng từ £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

1st Floor, Gateway House


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Coventry

Park House


Văn Phòng từ £4.40 - £6.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Coventry.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280