Trung tâm không gian văn phòng tại Brighton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

North Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

106 Queens Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Trafalgar Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Little High Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Bridge Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Worthing Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Station Way


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Pine Grove


Văn Phòng từ £6.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brighton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195