Trung tâm không gian văn phòng tại Brighton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Tower Point 44


Văn Phòng từ £7.20 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Queensberry House


Văn Phòng từ £7.80 - £10.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Mocatta House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Little High Street


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

John de Mierre House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Afon Building


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

The Pinnacle


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brighton

Pine Grove


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brighton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280