Trung tâm không gian văn phòng tại Newhaven

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newhaven

Denton Island


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newhaven

Tower Point 44


Văn Phòng từ £9.00 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newhaven

Mocatta House


Văn Phòng từ £10.20 - £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newhaven

Queensberry House


Văn Phòng từ £7.90 - £10.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newhaven

Little High Street


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newhaven

John de Mierre House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newhaven

Pine Grove


Văn Phòng từ £5.00 - £6.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newhaven.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280