Trung tâm không gian văn phòng tại Brentwood

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3 The Drive


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Victoria House


Văn Phòng từ £6.90 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Victory Way


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Jhumat House


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Springhead Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Endeavour House


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.70 - £29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

The Joiners Shop


Văn Phòng từ £3.00 - £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

100 High Street


Văn Phòng từ £8.50 - £11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £8.30 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.90 - £26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brentwood.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280