Trung tâm không gian văn phòng tại Brentwood

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3 The Drive


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Victoria Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Victory Way


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

160 London Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Springhead Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Electric Avenue


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

25 Canada Square


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Canada Square


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Pindar Road


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

20 Primrose Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Coopers End Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

30 St Mary's Axe


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

18th & 19th Floors


Văn Phòng từ £20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

167 City Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

25 City Road


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

6 London Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

35 New Broad Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

The Joiners Shop


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

25 Old Broad Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Great Tower Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

45 Moorfields


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Ropemaker Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

30 Moorgate


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

18 King William Street


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

16 St Martin's Le Grand


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

100 Borough High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

20 St Andrew Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

2 Tallis Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

330 High Holborn


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Elmfield Park


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Mabledon Place


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

4-4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

8 Duncannon Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

1 Trafalgar Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

307 Euston Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

4-12 Regent Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

4 Winsley Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

3-8 Bolsover Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

197-213 Oxford Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

8 St James's Square


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

37 Albert Embankment


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

77 New Cavendish Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

Berkeley Square


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brentwood

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £19.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brentwood.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195