Trung tâm không gian văn phòng tại Chelmsford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chelmsford

Victoria House


Văn Phòng từ £6.90 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chelmsford

3 The Drive


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chelmsford

Endeavour House


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chelmsford

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chelmsford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280