Trung tâm không gian văn phòng tại Stansted

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stansted

Coopers End Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stansted

Pindar Road


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stansted

Victoria Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stansted

Electric Avenue


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stansted

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stansted

3 The Drive


Văn Phòng từ £7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stansted.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195