Trung tâm không gian văn phòng tại Flintshire

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Flintshire

1st Floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Flintshire

Herons Way


Văn Phòng từ £6.00 - £7.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Flintshire

Days Inn, Chester East


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Flintshire

1 Mann Island


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Flintshire

Merchants Court


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Flintshire

301, Tea Factory


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Flintshire

Horton House


Văn Phòng từ £4.70 - £5.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Flintshire.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280