Trung tâm không gian văn phòng tại Gatwick

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Ground Floor, Level 00


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Metcalf Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

3rd floor


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Castle Court


Văn Phòng từ £6.40 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

2nd floor


Văn Phòng từ £5.60 - £7.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

John de Mierre House


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Dorset House


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

1st Floor


Văn Phòng từ £6.50 - £8.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £7.10 - £9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Interchange House


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Pine Grove


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Wellington Way


Văn Phòng từ £6.30 - £8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Units A-J


Văn Phòng từ £10.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Building 2


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Regus Bromley


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Woking One


Văn Phòng từ £9.30 - £12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Gatwick

Causeway House


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Gatwick.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280