Trung tâm không gian văn phòng tại Bolton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

120 Bark Street


Văn Phòng từ £4.60 - £6.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

Lees Street


Văn Phòng từ £5.50 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

Centenary Way


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

Digital World Centre


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

3 Hardman Street


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

125 Deansgate


Văn Phòng từ £9.90 - £13.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

82 King Street


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

53 Fountain Street


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

Peter House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

7 Charlotte Street


Văn Phòng từ £7.40 - £10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

Cinnamon House, Cinnamon Park


Văn Phòng từ £3.60 - £4.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

Adamson House, Towers Business Park


Văn Phòng từ £5.40 - £7.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

Manchester Business Park


Văn Phòng từ £4.90 - £6.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bolton

Unit 5, Albert Edward House


Văn Phòng từ £4.40 - £6.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bolton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280