Trung tâm không gian văn phòng tại Manchester

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

82 King Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

53 Fountain Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

7 Charlotte Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

125 Deansgate


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

Oxford Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

3 Hardman Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

The Quays


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

Centenary Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

Lees Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

Wilmslow Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

3000 Aviator Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

120 Bark Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Manchester

Crab Lane


Văn Phòng từ £3.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Manchester.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195