Trung tâm không gian văn phòng tại Basingstoke

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Stroudley Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Crockford Lane


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Arlingon Business Park


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

1210 Parkview


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Ancells Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

12-20 Oxford Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Forbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

2 Blagrave St,


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Wharfedale Road


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

377-399 London Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Frimley Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

1 Winnal Valley Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Downshire Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Caxton Close


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Basingstoke

Newtown Road


Văn Phòng từ £6.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Basingstoke.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195