Trung tâm không gian văn phòng tại Farnborough

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Fowler Avenue


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Quatro House


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Centaur House


Văn Phòng từ £4 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

377 - 399 London Road


Văn Phòng từ £4
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Building 2


Văn Phòng từ £9 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Units A-J


Văn Phòng từ £11 - £15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

1 Farnham Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Woking One


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Venture House


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Atrium Court


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Building 220, Wharfedale Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Wellington Way


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Stroudley Road


Văn Phòng từ £4
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Pinewood Chineham Business Park


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

200 Brook Drive


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

400 Thames Valley Park Drive


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Rourke House


Văn Phòng từ £7 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Davidson House


Văn Phòng từ £8 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Centurion House


Văn Phòng từ £6 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

1st Floor


Văn Phòng từ £7 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £8 - £11
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

9 Greyfriars Road


Văn Phòng từ £10 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Siena Court


Văn Phòng từ £6 - £8
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

268 Bath Road


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

1650 Arlington Business Park


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8 - £11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

1210 Parkview


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

18 Stoke Road


Văn Phòng từ £5 - £7
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £33 - £41
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

The Henley Building


Văn Phòng từ £7 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Terminal 3


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Terminal 2


Văn Phòng từ £5 - £6
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Dorset House


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Jubilee House


Văn Phòng từ £8 - £10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

5th Floor


Văn Phòng từ £6 - £9
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Causeway House


Văn Phòng từ £10 - £13
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

Ground Floor, The Bower


Văn Phòng từ £9 - £12
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Farnborough

6-9 The Square


Văn Phòng từ £6 - £8

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Farnborough.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280