Trung tâm không gian văn phòng tại Havant

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

Harts Farm Way


Văn Phòng từ £3.00 - £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

Waterbury Drive


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

Ground Floor, Building 1000


Văn Phòng từ £7.00 - £9.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

Aerodrome Road


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

Chichester Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

4500 Parkway


Văn Phòng từ £6.70 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

International House


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

Andersons Road


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

Cumberland House


Văn Phòng từ £5.50 - £7.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Havant

1, Winnal Valley Road


Văn Phòng từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Havant.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280