Trung tâm không gian văn phòng tại Portsmouth

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

Western Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

Aerodrome Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

Harts Farm Way


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

Waterbury Drive


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

4500 Parkway


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

Terminus Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

Andersons Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

George Curl Way


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

Grosvenor Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

1 Winnal Valley Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Portsmouth

Premier Way


Văn Phòng từ £7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Portsmouth.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195