Trung tâm không gian văn phòng tại Harpenden

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Enterprise House


Văn Phòng từ £5.40 - £6.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

960 Capability Green


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £8.60 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.30 - £6.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

2nd Floor


Văn Phòng từ £5.90 - £8.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

1st Floor Venture House


Văn Phòng từ £4.90 - £6.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Maple House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.70 - £11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Pindar Rd


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

79 College Road


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Building 1


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Highbridge


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £12.30 - £16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

Aston Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harpenden

The Gatehouse


Văn Phòng từ £5.90 - £8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Harpenden.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280