Trung tâm không gian văn phòng tại Borehamwood

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Maple House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

54 Clarendon Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Titan Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Cardinal Point


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Hamilton House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Bentinck House


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

The Harley Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Mappin House


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Jubilee House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Great West Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

2 Smith Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

167 City Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Rex House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Epworth House


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

45 Moorfields


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Building 1


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

30 Moorgate


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Alpheus Building


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

New Broad Street House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

The Minster Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

New London House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Alpha House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Parkshot House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Regal House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Terminal 2


Văn Phòng từ £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Terminal 3


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

450 Bath Road


Văn Phòng từ £5.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Level 33


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

1st Floor, Beaconsfield MSA


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Causeway House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Jhumat House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

268 Bath Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Centurion House


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Rourke House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Aston Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Interchange House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Borehamwood

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Borehamwood.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195