Trung tâm không gian văn phòng tại Broxbourne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Maple House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

100 High Street


Văn Phòng từ £8.50 - £11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Titan Court


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Jhumat House


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Endeavour House


Văn Phòng từ £5.80 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £10.10 - £12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £18.30 - £25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

3 The Drive


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.20 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

25 North Row


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

8 St James's Square


Văn Phòng từ £235.80 - £259.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

79 College Road


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00 - £9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

39 Mark Road


Văn Phòng từ £4.50 - £5.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £18.10 - £24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £4.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

2 Smith Square


Văn Phòng từ £15.60 - £21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Broxbourne

Great West Road


Văn Phòng từ £7.10 - £8.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Broxbourne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280