Trung tâm không gian văn phòng tại Hatfield

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Titan Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Maple House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

54 Clarendon Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Cardinal Point


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Hamilton House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Bentinck House


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

The Harley Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

167 City Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Mappin House


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Jubilee House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Epworth House


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

45 Moorfields


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Alpheus Building


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

30 Moorgate


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Building 1


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Rex House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

New Broad Street House


Văn Phòng từ £15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

New London House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

The Minster Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Alpha House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Great West Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

2 Smith Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Level 33


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Jhumat House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hatfield

Parkshot House


Văn Phòng từ £8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hatfield.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195