Trung tâm không gian văn phòng tại Potters Bar

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Maple House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Titan Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

54 Clarendon Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Hamilton House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

167 City Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Bentinck House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Mappin House


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Epworth House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Jubilee House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

18 Soho Square


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

45 Moorfields


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Alpheus Building


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Cardinal Point


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

30 Moorgate


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

New Broad Street House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Tallis House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Rex House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

8 St James's Square


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

18 King William Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

68 King William Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

New London House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

The Minster Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Alpha House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Smith Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Great West Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Level 33


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Jhumat House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Parkshot House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Building 1


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Regal House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

St Mary's Court


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Terminal 2


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Terminal 3


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Causeway House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £42.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1st Floor, Beaconsfield MSA


Văn Phòng từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Potters Bar.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195