Trung tâm không gian văn phòng tại Potters Bar

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

4 Maxwell Road


Văn Phòng từ £7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

3 Bishop Square


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Electric Avenue


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Victoria Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Pindar Road


Văn Phòng từ £3.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Croxley Business Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Breakspear Way


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Mabledon Place


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

307 Euston Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

167 City Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

3-8 Bolsover Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

77 New Cavendish Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

39 Mark Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Lakeside Drive


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

4-4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

4 Winsley Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 City Road


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

197-213 Oxford Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

330 High Holborn


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 North Row


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Ropemaker Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

20 St Andrew Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

20 Primrose Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

45 Moorfields


Văn Phòng từ £7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Berkeley Square


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

20 Finsbury Circus


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

16 St Martin's Le Grand


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Park Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

30 Moorgate


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

35 New Broad Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

2 Tallis Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 Old Broad Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

4-12 Regent Street


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

18th & 19th Floors


Văn Phòng từ £20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

8 St James's Square


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

8 Duncannon Street


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

30 St Mary's Axe


Văn Phòng từ £16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Trafalgar Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

18 King William Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

6 London Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Great Tower Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

100 Borough High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

37 Albert Embankment


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

566 Chiswick High Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

1 Canada Square


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Great West Road, Brentford


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

188 Kirtling St


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

25 Canada Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

160 London Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

960 Capability Green


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

The Charter Building


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

5 Kew Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

4 Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

11 Millington Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Chalfont Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

110 Butterfield


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

70 London Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

The Broadway


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Heathrow Airport


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Western Perimeter Road


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

13 The Causeway


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

Western Perimeter Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Potters Bar

A355 Windsor Drive


Văn Phòng từ £4.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Potters Bar.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195