Trung tâm không gian văn phòng tại St Albans

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Titan Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

54 Clarendon Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Maple House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Cardinal Point


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

St Mary's Court


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Building 1


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

1st Floor, Beaconsfield MSA


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Hamilton House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Great West Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Bentinck House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Aston Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Mappin House


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Jubilee House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

18 Soho Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

167 City Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

2 Smith Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

8 St James's Square


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Rex House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Epworth House


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

45 Moorfields


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Tallis House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

30 Moorgate


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Alpheus Building


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

New Broad Street House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Albans

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.00