Trung tâm không gian văn phòng tại Watford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Croxley Business Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Park Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

4 Maxwell Road


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Victoria Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Breakspear Way


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

39 Mark Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Chalfont Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

High Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Broadway


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

3 Bishop Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Lakeside Drive


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

4 Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

11 Millington Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

A355 Windsor Drive


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Great West Road, Brentford


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

566 Chiswick High Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

450 Bath Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Heathrow Airport


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Western Perimeter Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Western Perimeter Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Aston Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

5 Kew Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

268 Bath Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

307 Euston Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

77 New Cavendish Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

3-8 Bolsover Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Mabledon Place


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

197-213 Oxford Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

4 Winsley Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

70 London Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

960 Capability Green


Văn Phòng từ £4.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Berkeley Square


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

4-4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

4-12 Regent Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

59-60 Thames Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

8 Duncannon Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Trafalgar Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

330 High Holborn


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

20 St Andrew Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

167 City Road


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Tallis Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

16 St Martin's Le Grand


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Electric Avenue


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 City Road


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

London Road


Văn Phòng từ £5.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

188 Kirtling St


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

45 Moorfields


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

13 The Causeway


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

30 Moorgate


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

20 Finsbury Circus


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

37 Albert Embankment


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

20 Primrose Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

35 New Broad Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 Old Broad Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Causeway


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

18th & 19th Floors


Văn Phòng từ £20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Cressex Business Park


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

30 St Mary's Axe


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

100 Borough High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Great Tower Street


Văn Phòng từ £15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

6 London Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Third Avenue


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Broadway


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Bell Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

110 Butterfield


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Concorde Park


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Pindar Road


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Canada Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 Canada Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £6.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Watford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195