Trung tâm không gian văn phòng tại Watford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

54 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.10 - £11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Cardinal Point


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

79 College Road


Văn Phòng từ £6.80 - £9.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.70 - £10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00 - £9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

39 Mark Road


Văn Phòng từ £4.50 - £5.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Building 1


Văn Phòng từ £8.60 - £11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Highbridge


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Charter Building


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Maple House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Titan Court


Văn Phòng từ £7.20 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £11.10 - £15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.70 - £10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.70 - £7.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £9.90 - £13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1st Floor, Beaconsfield MSA


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

100 High Street


Văn Phòng từ £8.50 - £11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Great West Road


Văn Phòng từ £7.10 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £11.40 - £15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.40 - £8.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Terminal 2


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Terminal 3


Văn Phòng từ £4.90 - £6.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.70 - £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £32.90 - £41.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

2 Smith Square


Văn Phòng từ £14.90 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £18.10 - £24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.20 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Aston Court


Văn Phòng từ £6.20 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Parkshot House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

268 Bath Road


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 North Row


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Regal House


Văn Phòng từ £7.90 - £9.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.00 - £6.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

18 Soho Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.90 - £26.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £6.00 - £8.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Centurion House


Văn Phòng từ £5.90 - £7.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Causeway House


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Rourke House


Văn Phòng từ £6.50 - £8.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.70 - £29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Jubilee House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Siena Court


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Bell Street


Văn Phòng từ £8.40 - £11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Innovation Centre and Business Base


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Concorde Road


Văn Phòng từ £7.40 - £9.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Watford

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Watford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280