Trung tâm không gian văn phòng tại Dartford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Victory Way


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Springhead Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Jhumat House


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £8.30 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

3 The Drive


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.70 - £29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

The Joiners Shop


Văn Phòng từ £3.00 - £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

26 Kings Hill Avenue


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £9.10 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.90 - £26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Mappin House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £10.80 - £14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Jubilee House


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00 - £16.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £18.30 - £25.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

50 Grosvenor Hill


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.20 - £19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.70 - £16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Bentinck House


Văn Phòng từ £12.60 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

The Harley Building


Văn Phòng từ £19.10 - £26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

25 North Row


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.80 - £23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.20 - £11.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.90 - £17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £15.30 - £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £18.10 - £24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.50 - £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

2 Smith Square


Văn Phòng từ £14.90 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £9.40 - £12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

100 High Street


Văn Phòng từ £8.50 - £11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dartford

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dartford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280