Trung tâm không gian văn phòng tại Maidstone

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maidstone

26 Kings Hill Avenue


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maidstone

The Joiners Shop


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maidstone

Springhead Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maidstone

Park Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maidstone

Victory Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Maidstone

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £3.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Maidstone.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195