Trung tâm không gian văn phòng tại Northfleet

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Springhead Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Victory Way


Văn Phòng từ £5.30 - £7.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

The Joiners Shop


Văn Phòng từ £3.00 - £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

3 The Drive


Văn Phòng từ £6.00 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

26 Kings Hill Avenue


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Jhumat House


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £8.30 - £11.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.90 - £9.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Level 33


Văn Phòng từ £13.40 - £18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £14.10 - £19.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £14.80 - £20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £15.00 - £20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

New London House


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

The Minster Building


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £16.90 - £23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

6 Hays Lane


Văn Phòng từ £12.80 - £17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £18.30 - £25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.70 - £21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Tower 42


Văn Phòng từ £13.90 - £19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

New Broad Street House


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.30 - £15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Alpheus Building


Văn Phòng từ £21.10 - £29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.70 - £13.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Alpha House


Văn Phòng từ £8.30 - £11.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

30 Moorgate


Văn Phòng từ £15.40 - £21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

45 Moorfields


Văn Phòng từ £10.70 - £11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Epworth House


Văn Phòng từ £11.60 - £15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £15.10 - £20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £14.60 - £20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Interchange House


Văn Phòng từ £7.60 - £10.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

167 City Road


Văn Phòng từ £9.70 - £13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £11.30 - £14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00 - £13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.50 - £18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.80 - £23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.20 - £16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.80 - £9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00 - £23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.50 - £14.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

90 Long Acre


Văn Phòng từ £14.50 - £19.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.20 - £15.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.40 - £17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.10 - £8.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.50 - £24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £14.00 - £19.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £10.10 - £12.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Rex House


Văn Phòng từ £17.60 - £24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.40 - £19.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Hamilton House


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

8 St James's Square


Văn Phòng từ £235.80 - £259.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £19.20 - £26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £11.50 - £15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Northfleet

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.10 - £13.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Northfleet.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280