Trung tâm không gian văn phòng tại Lambourn

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

Membury Motorway Services


Văn Phòng từ £3.50 - £4.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

Oxford House


Văn Phòng từ £5.00 - £6.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

Rivermead Drive


Văn Phòng từ £3.00 - £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

Windmill Hill Business Park


Văn Phòng từ £5.20 - £7.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

Lime Kiln House


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

John Eccles House


Văn Phòng từ £6.90 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

Caxton Close


Văn Phòng từ £4.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

1210 Parkview


Văn Phòng từ £5.80 - £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

1650 Arlington Business Park


Văn Phòng từ £4.70 - £6.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lambourn

7200 The Quorum


Văn Phòng từ £6.20 - £8.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lambourn.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280