Trung tâm không gian văn phòng tại Leeds

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Pinnacle


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Ground, First and Second


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

No 2 Wellington Place


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Building 3


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Ground and first floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Unit G37b


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

1st floor East Suite Waterfront


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Leeds

Fearnley Mill


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Leeds.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280