Trung tâm không gian văn phòng tại Castle Donington

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Castle Donington

Herald Way


Văn Phòng từ £4.70 - £6.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Castle Donington

6th Floor City Gate East


Văn Phòng từ £5.10 - £7.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Castle Donington

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Castle Donington

3rd Floor, St. George's House


Văn Phòng từ £5.60 - £7.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Castle Donington

1st Floor, Gateway House


Văn Phòng từ £6.10 - £8.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Castle Donington.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280