Trung tâm không gian văn phòng tại London

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Trafalgar Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

8 Duncannon Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

4-12 Regent Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

8 St James's Square


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

4 Winsley Street


Văn Phòng từ £16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Berkeley Square


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

197-213 Oxford Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

4-4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £5.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Tallis Street


Văn Phòng từ £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

330 High Holborn


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

20 St Andrew Street


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

77 New Cavendish Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3-8 Bolsover Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 North Row


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

37 Albert Embankment


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

307 Euston Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Mabledon Place


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

16 St Martin's Le Grand


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

100 Borough High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

18 King William Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

30 Moorgate


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Ropemaker Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

45 Moorfields


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

188 Kirtling St


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 Old Broad Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

20 Finsbury Circus


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Great Tower Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

35 New Broad Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 City Road


Văn Phòng từ £18.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

18th & 19th Floors


Văn Phòng từ £20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

30 St Mary's Axe


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

6 London Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

167 City Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

20 Primrose Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

77 Fulham Palace Road


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Canada Square


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 Canada Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

566 Chiswick High Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Lakeside Drive


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Great West Road, Brentford


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

5 Kew Road


Văn Phòng từ £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

160 London Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

81-85 Station Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Lansdowne Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

70 London Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Elmfield Park


Văn Phòng từ £9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Sutton Point


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

13 The Causeway


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

4 Maxwell Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Electric Avenue


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

11 Millington Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

4 Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Heathrow Airport


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Western Perimeter Road


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

The Charter Building


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Western Perimeter Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Croxley Business Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Kingston Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Victory Way


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

London Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Park Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

The Causeway


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3 Bishop Square


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

M25 J9/10


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

62 High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Pindar Road


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

41 London Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Victoria Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Chalfont Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3 The Drive


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Springhead Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

59-60 Thames Street


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £5.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại London.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195