Trung tâm không gian văn phòng tại London

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Rex House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

8 St James's Square


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

18 Soho Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Mappin House


Văn Phòng từ £17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Jubilee House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Tallis House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Bentinck House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Hamilton House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Alpha House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

18 King William Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

30 Moorgate


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

68 King William Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

45 Moorfields


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Alpheus Building


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

The Minster Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

New Broad Street House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Epworth House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

New London House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

167 City Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Smith Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Level 33


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Great West Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Parkshot House


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Jhumat House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Interchange House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Regal House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Causeway House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Maple House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Terminal 2


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Terminal 3


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

54 Clarendon Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Dorset House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Victory Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Centurion House


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Cardinal Point


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Rourke House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Titan Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Castle Court


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Building 1


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3 The Drive


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

Springhead Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại London

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại London.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195