Trung tâm không gian văn phòng tại Croydon

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Interchange House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Alpha House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

8 St James's Square


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Rex House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

The Minster Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

68 King William Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

18 King William Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Tallis House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

New London House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Level 33


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

2 Smith Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

30 Moorgate


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

New Broad Street House


Văn Phòng từ £13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

25 Clarendon Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

18 Soho Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Jubilee House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Alpheus Building


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Mappin House


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

45 Moorfields


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Kingsgate


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

The Harley Building


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Epworth House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Bentinck House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Castle Court


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

167 City Road


Văn Phòng từ £10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Hamilton House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Parkshot House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Causeway House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Dorset House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Regal House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Great West Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Jhumat House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Dartford Business Park


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Ground Floor, Level 00


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Victory Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Terminal 2


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Terminal 3


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Metcalf Way


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Churchill Court 3


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Centurion House


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £42.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

450 Bath Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Rourke House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

The Pinnacle


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Springhead Road


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Albion House High Street, Unit 6


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Croydon

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Croydon.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195