Trung tâm không gian văn phòng tại Harrow

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

79 College Road


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

6th floor, First Central 200


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

71-75 Uxbridge Road


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1st Floor, Building 2


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Hilton Hotel


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

54 Clarendon Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

4 Imperial Place


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

The Charter Building


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

6-9 The Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Four Roundwood Avenue


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Great West Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Building 3, Chiswick Park


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Hyde Park Hayes 3


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

80 Wood Ln,


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Cardinal Point


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

9 Fishers Lane


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

26-28 Hammersmith Grove


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

2 Kingdom Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

One Kingdom Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

2 Smith Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Parkshot House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

239 High Street Kensington


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

127 Kensington High Street


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1 Burwood Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Building 1


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

83 Baker Street


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Terminal 2


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Terminal 3


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Regal House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

450 Bath Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

25 North Row


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

The Harley Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Bentinck House


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

307 Euston Road


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

33 Cavendish Square


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

17 Hanover Square


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

50 Grosvenor Hill


Văn Phòng từ £22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

10 Margaret Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

85 Tottenham Court Road


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Berkeley Square House


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Jubilee House


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

16 Upper Woburn Place


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

48 Charlotte Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Terminal 5 Arrivals Concourse


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Mappin House


Văn Phòng từ £16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

100 High Street


Văn Phòng từ £8.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Hamilton House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

48 Warwick Street


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

18 Soho Square


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

344-354 Gray's Inn Road


Văn Phòng từ £7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

8 St James's Square


Văn Phòng từ £18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Rex House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

52 Grosvenor Gardens


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

111 Buckingham Palace Road


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

100 Pall Mall


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

4/4a Bloomsbury Square


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

25 Wilton Road


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

60 St Martins Lane


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

31 Southampton Row


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Maple House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

90 Long Acre


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

70 White Lion Street


Văn Phòng từ £17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Golden Cross House


Văn Phòng từ £11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1 Northumberland Avenue


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Causeway House


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1st Floor Holborn Gate


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Battersea Power Station


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

77 Farringdon Road


Văn Phòng từ £16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

20 St. Andrew Street


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

107-111 Fleet Street


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Tallis House


Văn Phòng từ £10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

37 Vintage House,


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

167 City Road


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

16 St Martin's le Grand


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1 Ropemaker Street


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Epworth House


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

2 Fountain Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

45 Moorfields


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

60 Cannon Street


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

30 Moorgate


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1 Brunel Way


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Alpheus Building


Văn Phòng từ £19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

23 Austin Friars


Văn Phòng từ £9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

68 Lombard Street


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

New Broad Street House


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

18 King William Street


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Tower 42


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

68 King William Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

12th Floor Broadgate Tower


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Alpha House


Văn Phòng từ £8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

100 Bishopsgate


Văn Phòng từ £21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Thornton Park Development


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

15 St Helen's Place


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

3 London Bridge Street


Văn Phòng từ £15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

63 St Mary Axe


Văn Phòng từ £13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Centurion House


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

30 St Marys Axe


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

The Minster Building


Văn Phòng từ £17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

New London House


Văn Phòng từ £11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1st Floor, Beaconsfield MSA


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

3 More London Riverside


Văn Phòng từ £14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Ground Floor, Suite F


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Rourke House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

St Mary's Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

The Maylands Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

268 Bath Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

59-60 Thames St


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Titan Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

39 Mark Road


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

25 Cabot Square


Văn Phòng từ £15.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1 Canada Square, 37th Floor


Văn Phòng từ £12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Level 33


Văn Phòng từ £12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Vision 25, Innova Park


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Aston Court


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

132 Lewisham High Street


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Sutton Ct Rd


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

3000 Hillswood Drive


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Siena Court


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Wellington Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

2 Falcon Gate


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

1 Bell Street


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Interchange House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

The Lansdowne Building


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Concorde Road


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Jhumat House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Jubilee House


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


Văn Phòng từ £2.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Dorset House


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Pindar Rd


Văn Phòng từ £3.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

One Elmfield Park


Văn Phòng từ £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

960 Capability Green


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Harrow

Albion House High Street, Unit 6


Văn Phòng từ £9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Harrow.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195