Trung tâm không gian văn phòng tại Liverpool

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Exchange Flags


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

2-12 Lord Street


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

1 Mann Island


Văn Phòng từ £6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

301 St Peters Square


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Chester Motorway Service Area M56 J14


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Broughton Shopping Park


Văn Phòng từ £4.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Herons Way


Văn Phòng từ £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Crab Lane


Văn Phòng từ £3.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Liverpool.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195