Trung tâm không gian văn phòng tại Liverpool

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Horton House


Văn Phòng từ £5.10 - £6.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Merchants Court


Văn Phòng từ £4.70 - £6.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

1 Mann Island


Văn Phòng từ £7.00 - £9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

301, Tea Factory


Văn Phòng từ £5.10 - £7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Chester Motorway Service Area


Văn Phòng từ £4.90 - £6.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Broughton Shopping Park


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Herons Way


Văn Phòng từ £5.10 - £6.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Liverpool

Cinnamon House, Cinnamon Park


Văn Phòng từ £3.60 - £4.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Liverpool.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280