Trung tâm không gian văn phòng tại Chepstow

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chepstow

Riverside Court


Văn Phòng từ £4.00 - £5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chepstow

2430 / 2440 The Quadrant


Văn Phòng từ £5.10 - £6.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chepstow

Redwood House


Văn Phòng từ £6.30 - £8.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chepstow

All Saints' Street


Văn Phòng từ £8.90 - £12.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chepstow

Lower Castle Street


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chepstow

Broad Quay House


Văn Phòng từ £7.40 - £9.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chepstow

1 Friary


Văn Phòng từ £7.40 - £10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chepstow

Malthouse Avenue


Văn Phòng từ £4.60 - £6.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chepstow.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280